Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Клименко С.О., Задорожній О.О. Особливості дослідження стану інформаційно-аналітичного забезпечення виробничих запасів підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості дослідження стану інформаційно-аналітичного забезпечення виробничих запасів підприємства, а також процеси їх документування та зображення в бухгалтерському обліку. Прискорення обробки і збереження інформації відкриває нові можливості для підприємств. Практично перевірено розробку моделі електронного обігу документів у процесі обліку виробничих запасів, яку створили О. Степаненко та Т. Довгої. Її вдосконалення дасть змогу вирішити низку проблем підприємства.

Ключові слова: виробничі запаси, облік, документування, електронний обіг, аналітичне забезпечення.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности исследования состояния информационно-аналитического обеспечения производственных запасов предприятия. Рассмотрены процессы их документирования и отражения в бухгалтерском учёте. Ускорение обработки и сохранения информации открывает предприятиям новые возможности. Практически проверено разработку О. Степаненко и Т. Довгой, модели электронного обращения документов при учёте производственных запасов. Её совершенствование позволит решить ряд проблем предприятия.

Ключевые слова: производственные запасы, учёт, документирование, электронный оборот, аналитическое обеспечение.

ANNOTATION
In article we research the peculiarities of information-analytical maintenance for enterprise inventory. The processes for documentation and reflection in accounting are studied/ Accelerating the processing and preservation of information opens new opportunities for enterprises. Practically checked the development of O. Stepanenko and T. Dovga, model e-circulation of documents for accounting inventory. Its improvement will allow to solve a number of enterprise problems.

Keywords: production inventory, records, documentation, electronic circulation, analytical support.

Завантажити статтю (pdf)