Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Примостка О.О. Політика таргетування – теоретичний аспект

АНОТАЦІЯ
Досліджено наявні види грошово-кредитної політики держав, визначено теоретично-практичні аспекти застосування політики таргетування у світі, переваги та недоліки режимів грошово-кредитної політики. Проаналізовано переваги та недоліки політики таргетування інфляції для монетарної влади та країни в цілому.

Ключові слова: інфляція, таргетування, грошово-кредитна політика, номінальний якір, мета грошово-кредитної політики.

АННОТАЦИЯ
Исследованы существующие виды денежно-кредитной политики государств, определены теоретико-практические аспекты внедрения политики таргетирования в мире, преимущества и недостатки режимов денежно-кредитной политики. Проанализированы преимущества и недостатки политики таргетирования инфляции для монетарных властей и страны в целом.

Ключевые слова: инфляция, таргетирование, денежно-кредитная политика, номинальный якорь, цель денежно-кредитной политики.

ANNOTATION
The existing types of monetary policy, defined theoretical and practical aspects of implementation process targeting policies the world’s advantages and disadvantages modes monetary policy. Advantages and disadvantages of the policy of inflation targeting monetary authorities and the country as a whole.

Keywords: inflation targeting, monetary policy, nominal anchor, goal of monetary policy.

Завантажити статтю (pdf)