Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Остапенко А.С., Повод Т.М. Дослідження формування та використання фінансових ресурсів херсонського регіону за видами економічної діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено формування та використання фінансових ресурсів підприємств Херсонського регіону. Проаналізовано динаміку активів та капіталу підприємств регіону за видами економічної діяльності, визначено їх структуру. Здійснено оцінку ефективності використання фінансових ресурсів підприємств регіону. Визначено проблеми управління фінансовими ресурсами підприємств регіону на макро- та мікрорівнях.

Ключові слова: фінансові ресурси, власні фінансові ресурси, позикові фінансові ресурси, активи, капітал, ефективність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано формирование та использование финансовых ресурсов предприятий Херсонского региона. Проанализирована динамика активов и капитала предприятий региона по видам экономической деятельности, определена их структура. Приведена оценка эффективности использования финансовых ресурсов предприятий региона. Определены проблемы управления финансовыми ресурсами предприятий региона на макро- и микроуровнях.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, собственные финансовые ресурсы, заемные финансовые ресурсы, активы, капитал, эффективность.

АNNOTATION
The article examines the formation and use of financial resources of enterprises of Kherson region. Analyzes the dynamics of assets and capital of enterprises of the region in the context of economics activities, determined by their structure. Evaluate the effectiveness of use of financial resources of enterprises in the region. Determined the problems of management financial resources of enterprises in the region on macro and micro levels.

Keywords: financial resources, own financial resources, borrowed financial resources, assets, capital, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)