Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кочетигова Т.В., Кожухар Д.С. Зарубіжний досвід управління ліквідністю банку

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню закордонного досвіду управління ліквідністю комерційного банку. Наведено аналіз сучасного стану грошово-кредитних відносин в Україні. Представлено обов’язкові резервні вимоги центрального банку як важливий фактор регулювання ліквідності банківської системи на макрорівні.

Ключові слова: ліквідність, грошово-кредитні відносини, нормативи ліквідності, зобов’язання, банківська діяльність, платоспроможність.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию зарубежного опыта управления ликвидностью коммерческого банка. Приведен анализ современного состояния денежно-кредитных отношений в Украине. Представлены обязательные резервные требования центрального банка как важный фактор регулирования ликвидности банковской системы на макроуровне.

Ключевые слова: ликвидность, денежно-кредитные отношения, нормативы ликвидности, обязательства, банковская деятельность, платежеспособность.

ANNOTATION
The article investigates foreign experience liquidity management of commercial banks. The analysis of the current state of monetary relations in Ukraine. Presented mandatory reserve requirements of the central bank as an important factor regulating liquidity in the banking system at the macro level.

Keywords: liquidity, monetary relations, liquidity ratios, liabilities, banking solvency.

Завантажити статтю (pdf)