Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кочетигова Т.В., Канарова Ю. Шляхи зниження ризиків активних операцій банку

АНОТАЦІЯ
У статті визначено шляхи зниження ризиків активних операцій комерційного банку. Визначено проблеми управління ризиками під час здійснення активних операцій. Приведено характеристику основних видів ризику, які зустрічаються під час здійснення банком активних операцій. Визначено умови, за рахунок яких відбувається управління ризиками активних операцій банку.

Ключові слова: активні операції, ризики, цінні папери, кредити, комерційні банки.

АННОТАЦИЯ
В статье определены пути снижения рисков активных операций коммерческого банка. Определены проблемы управления рисками при осуществлении активных операций. Приведены характеристики основных видов риска, которые встречаются при осуществлении банком активных операций. Определены условия, за счет которых происходит управление рисками активных операций банка.

Ключевые слова: активные операции, риски, ценные бумаги, кредиты, коммерческие банки.

ANNOTATION
In the article the ways to reduce the risks of active operations of commercial banks. The problems of risk management in the implementation of active operations. Powered characteristics of the main types of risk encountered in the implementation of the bank's active operations. The conditions by which risk management is active bank operations.

Keywords: active operations, risk, securities, loans, commercial banks.

Завантажити статтю (pdf)