Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Каламбет С.В. Генезис та еволюція дослідження проблеми перекладання податків

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано генезис та еволюцію теорії перекладання податків. Систематизовано основні положення теорій перекладання, показано їх основний зміст. Названо основних представників відповідних теорій перекладання. Визначено основні складності дослідження процесу перекладання податків. Показано економічні та соціально-політичні аспекти перекладання податків в еволюційному процесі становлення теорії перекладання.

Ключові слова: перекладання податків, теорії перекладання, податкове навантаження, розподіл податкового навантаження, принципи оподаткування.

АННОТАЦИЯ
Проанализированы генезис и эволюцию теории переложения налогов. Систематизированы основные положения теорий переложения, показано их основное содержание. Названы основные представители соответствующих теорий переложения. Определены основные сложности исследования процесса переложение налогов. Показано экономические и социально-политические аспекты переложения налогов в эволюционном процессе становления теории переложения.

Ключевые слова: переложения налогов, теории перекладывание, налоговая нагрузка, распределение налоговой нагрузки, принципы налогообложения.

ANNOTATION
Analyzed the genesis and evolution theory shifting taxes. Systematized basic theories shifting position shown basic their content. Named the major representatives of the shifting theories. The main difficulty research process pereklanannya taxes. The economic and socio-political aspects of shifting taxes in the making evolutionary theory shifting.

Keywords: shifting taxes, terry transcriptions, tax burden, distribution of the tax burden, principles of taxation.

Завантажити статтю (pdf)