Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Дранус В.В. Аналіз сучасного стану ринку страхування ризиків у сільськогосподарському виробництві в Україні та перспективи його розвитку

АНОТАЦІЯ
Розглянуто страхування виробничо-господарських ризиків та управління ними в сільськогосподарському виробництві. Визначено мету та основні завдання страхування для сільськогосподарських товаровиробників. Проаналізовано сучасний стан ринку страхування як в Україні, так і в сільськогосподарській галузі. Проведено аналіз ринків страхування зарубіжних країн. Запропоновано системний підхід до розвитку ринку аграрного страхування в Україні.

Ключові слова: фінансовий ринок, страхування виробничо-господарських ризиків, сільськогосподарські товаровиробники, ринок страхування, страхові компанії.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено страхование производственно-хозяйственных рисков и управления ими в сельскохозяйственном производстве. Определены цель и основные задачи страхования для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проанализировано современное состояние рынка страхования как в Украине, так и в сельскохозяйственной сфере. Проведен анализ рынков страхования зарубежных стран. Предложен системный подход к развитию рынка аграрного страхования в Украине.

Ключевые слова: финансовый рынок, страхование производственно-хозяйственных рисков, сельскохозяйственные товаропроизводители, рынок страхования, страховые компании.

ANNOTATION
Considered insurance of production and economic and management of risks in agricultural production. Identify the purpose and main objectives of insurance for agricultural producers. Analyzes the current state of the insurance market in Ukraine and in the agricultural sector. The analysis of insurance markets of foreign countries. Proposed a systematic approach to the development of the market of agrarian insurance in Ukraine.

Keywords: financial market, insurance of production and economic risks, agricultural producers, market of insurance, insurance companies.

Завантажити статтю (pdf)