Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Городніченко Ю.В. Досвід функціонування міжнародних фондових ринків

АНОТАЦІЯ
Досвід країн ринкової економіки свідчить про досить тісну взаємодію держави та ринкової системи в цілому й у регулюванні біржової діяльності зокрема. Під час такої взаємодії держава повинна забезпечувати ринок і біржову торгівлю законодавчою базою, що дасть змогу виробити й установити єдині правила для всіх суб’єктів, які беруть участь в економічному процесі.

Ключові слова: фондова біржа, фондовий ринок, фінансова система, Варшавська фондова біржа, моделі організації фінансового ринку.

АННОТАЦИЯ
Опыт стран рыночной экономики свидетельствует о достаточно тесное взаимодействие государства и рыночной системы в целом и в регулировании биржевой деятельности в частности. В процессе такого взаимодействия государство должно обеспечивать рынок и биржевую торговлю законодательной базой, что позволит выработать и установить единые правила для всех субъектов, участвующих в экономическом процессе.

Ключевые слова: фондовая биржа, фондовый рынок, финансовая система, Варшавская фондовая биржа, модели организации рынка.

ANNOTATION
The experience of countries of a market economy attests to the close interaction between the state and the market system in General and in the regulation of exchange activity in particular. During this interaction, the state should provide market and stock trading the legal framework that will allow to develop and to establish uniform rules for all actors involved in the economic process.

Keywords: stock exchange, stock market, financial system, Warsaw Stock Exchange, model of the financial market.

Завантажити статтю (pdf)