Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Чайка І.В. Напрями удосконалення державного регулювання ринку праці в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність державного регулювання ринку праці. Наведено складові частини механізму державного регулювання ринку праці. Виокремлено основні завдання вдосконалення механізму державного регулювання ринку праці і зайнятості. Зауважено, що методичне забезпечення регулювання ринку праці потребує створення державою відповідних умов для формування людського капіталу на усіх його стадіях (відтворення, становлення, розвитку, виходу з ринку праці). Зазначено заходи щодо підвищення економічної активності безробітного населення. Запропоновано основні напрями вдосконалення системи державного регулювання ринку праці.

Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, державне регулювання, економічна активність.

АННОТАЦИЯ
В статье определена сущность государственного регулирования рынка труда. Приведены составляющие механизма государственного регулирования рынка труда. Выделены основные задания совершенствования механизма государственного регулирования рынка труда и занятости. Замечено, что методическое обеспечение регулирования рынка труда требует создания государством соответствующих условий для формирования человеческого капитала на всех его стадиях (воспроизведения, становления, развития, выхода из рынка труда). Указаны меры по повышению экономической активности безработного населения. Предложены основные направления совершенствования системы государственного регулирования рынка труда.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, государственное регулирование, экономическая активность.

ANNOTATION
In the article the essence of state regulation of the labor market. An constituents of state regulation of the labor market. Thesis there is determined basic tasks to improve the mechanism of state regulation of the labor market and employment. Noted that methodological support labor market needs to create appropriate conditions for the state of formation of human capital at all stages (play, formation, development, leaving the labor market). These measures to improve the economic activity of the unemployed. The main directions of improvement of the system of state regulation of the labor market.

Keywords: labor market, employment, unemployment, government regulation, economic activity.

Завантажити статтю (pdf)