Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Биховченко В.П., Козіцька І.Є., Олексієнко Т.М. Безробіття в управлінні соціально-економічними процесами в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено безробіття в Україні в цілому та в регіонах. Проаналізовано динаміку рівня безробіття за останні дев’ять років. Проведено статистичний аналіз рівня безробіття за статтю, віковими групами та місцем проживання. Визначено, що проблема безробіття в Україні є однією з ключових на сучасному ринку праці. На основі проведеного аналізу запропоновано заходи щодо зменшення рівня безробіття.

Ключові слова: безробіття, рівень безробіття, працездатне населення, робочі місця, ринок праці.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы безработицы в Украине в целом и в регионах. Проанализирована динамика уровня безработицы за последние девять лет. Проведен статистический анализ уровня безработицы по полу, возрастным группам и месту жительства. Определено, что проблема безработицы в Украине является одной из ключевых на современном рынке труда. На основе проведенного анализа предложены меры по уменьшению уровня безработицы.

Ключевые слова: безработица, уровень безработицы, трудоспособное население, рабочие места, рынок труда.

АNNOTATION
In article discovered the problem of unemployment in Ukraine and in the regions. Analyzed the dynamics of the unemployment rate for the past nine years. Statistical analysis of unemployment population by gender, age and place of residence was done. It was determined that the problem of unemployment in Ukraine is a key problem in modern labor market. Based on the analysis we proposed measures which will help to reduce unemployment.

Keywords: unemployment, rate of unemployment, working-age population, employment, labor market.

Завантажити статтю (pdf)