Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Шарко В.В. Кастомізація як напрям підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано модель оцінки маркетингових антикризових стратегій в організаційно-економічному механізмі підприємства. В рамках моделі запропоновано класифікацію маркетингових антикризових стратегій залежно від показників фінансової стійкості підприємства. Розроблено авторський підхід щодо моделі оцінки фінансової стійкості та прогнозування банкрутства підприємства за допомогою кореляційно-регресійного аналізу.

Ключові слова: маркетингові антикризові стратегії, організаційно-економічний механізм, підприємство, кореляційно-регресійний аналіз, модель оцінки фінансової стійкості.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована модель оценки маркетинговых антикризисных стратегий в организационно-экономическом механизме предприятия. В рамках модели предложена классификация маркетинговых антикризисных стратегий в зависимости от показателей финансовой устойчивости предприятия. Разработан авторский подход к модели оценки финансовой устойчивости и прогнозирования банкротства предприятия с помощью корреляционно-регрессионного анализа.

Ключевые слова: маркетинговые антикризисные стратегии, организационно-экономический механизм, предприятие, корреляционно-регрессионный анализ, модель оценки финансовой устойчивости.

ANNOTATION
The article proves the model of evaluation of anti-crisis marketing strategies in organizational and economic mechanism of enterprises. The model proposed classification of anti-crisis marketing strategies depending on the performance of financial stability. Developed author's approach to the valuation model of financial stability and forecasting of bankruptcy with the help of correlation and regression analysis.

Keywords: marketing strategy of crisis management, organizational and economic mechanism, enterprise, correlation and regression analysis, the model assessment of financial stability.

Завантажити статтю (pdf)