Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Соловйов А.І. Теоретична сутність інфокомунікаційного забезпечення управління аграрними виробничими структурами

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні напрями впливу інформаційних процесів на аграрну економіку. Представлено узагальнену структурно-функціональну схему інфокомунікаційного забезпечення в інфокомунікаційній субсистемі підсистеми управління аграрними виробничими структурами, яка показує рух основних інформаційних потоків та взаємодію суб’єктів цього руху. Проаналізовано сутність, значення і закономірності розвитку інфокомунікаційного забезпечення.

Ключові слова: інформаційні процеси, інфокомунікаційне забезпечення, аграрні виробничі структури, управління виробничими процесами, інфокомунікаційна субсистема підсистеми управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные направления влияния информационных процессов на аграрную экономику. Представлена обобщенная структурно-функциональная схема инфокоммуникационного обеспечения в инфокоммуникационной субсистеме подсистемы управления аграрными производственными структурами, которая показывает движение основных информационных потоков и взаимодействие субъектов этого движения. Проанализированы сущность, значение и закономерности развития инфокоммуникационного обеспечения.

Ключевые слова: информационные процессы, инфокоммуникационное обеспечение, аграрные производственные структуры, управление производственными процессами, инфокоммуникационные субсистемы подсистемы управления.

АNNOTATION
The main directions of the impact of information processes in the agrarian economy. A generalized structural and functional diagram of the info-communication software in the infocomm subsystem management subsystem agricultural production structures, which shows the movement of the main flow of information and the interaction of the subjects of this movement. Analyzed the nature, meaning and patterns of development of info-communication software.

Keywords: information processes, infocommunication security, agricultural production structure, process management, information and communication sub-system management subsystem.

Завантажити статтю (pdf)