Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Скорук О.В. Реалізація стратегії економічної безпеки підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті визначено сутність та необхідність реалізації стратегії економічної безпеки підприємства. Запропоновано механізм реалізації стратегії та послідовність його впровадження на підприємстві. Обґрунтовано доцільність використання моніторингу в процесі реалізації стратегії економічної безпеки. Визначено необхідність навчання персоналу в процесі реалізації стратегії економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека, стратегія економічної безпеки, реалізація стратегії економічної безпеки, механізм реалізації стратегії економічної безпеки, моніторинг реалізації стратегії економічної безпеки.

АННОТАЦИЯ
В статье определены сущность и необходимость реализации стратегии экономической безопасности предприятия. Предложены механизм реализации стратегии и последовательность его внедрения на предприятии. Обоснована целесообразность использования мониторинга в процессе реализации стратегии экономической безопасности. Определена необходимость обучения персонала в процессе реализации стратегии экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия экономической безопасности, реализация стратегии экономической безопасности, механизм реализации стратегии экономической безопасности, мониторинг реализации стратегии.

АNNOTATION
In this paper the essence and the need to implement the strategy of economic security. The mechanism of implementing the strategy and consistency of its application in the enterprise. Expediency the use of monitoring in the implementation of the strategy of economic security. The necessity of training in the implementation of the strategy of economic security.

Keywords: economic security, economic security strategy, the implementation strategy of economic security, mechanism for implementing the strategy of economic security, monitoring implementation of the strategy of economic security.

Завантажити статтю (pdf)