Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Піскульова І.В. Використання інструментів ощадного виробництва в управлінні оборотними активами промислових підприємств

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено основним питанням впровадження нових технологій управління на основі ощадного виробництва. Розкрито його специфіка, обґрунтовано шляхи реалізації. Розглянуто інструменти організації ощадного виробництва, які були практично реалізовані на підприємствах міжнародної вертикально інтегрованої компанії «Метінвест». Проаналізовано позитивні та проблемні аспекти впровадження ощадних систем. Запропоновано використання збалансованої системи показників BSC лін-технологій.

Ключові слова: ощадне виробництво, Тойота, Метінвест, Харцизький трубний завод, система 5С, ідентифікація витрат, система TPM, SMED, візуальне управління, Кайдзен, система подання пропозицій.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена основным вопросам внедрения новых технологий управления на основе бережливого производства. Раскрыта его специфика, обоснованы пути реализации. Рассмотрены инструменты организации бережливого производства, которые нашли практическую реализацию на предприятиях международной вертикально интегрированной компании «Метинвест». Проанализированы положительные и проблемные аспекты внедрения сберегательных систем. Предложено использование сбалансированной системы показателей BSC лин-технологий.

Ключевые слова: бережливое производство, Тойота, Метинвест, Харцызский трубный завод, система 5С, идентификация затрат, система TPM, SMED, визуальное управление, Кайдзен, система подачи предложений.

АNNOTATION
The article is devoted to the main issues of the implementation of new control technologies on the example of lean production. Disclosed its specificity, grounded the way of implementation. Are considered tools of lean production, which have found practical implementation at enterprises of the international vertically integrated mining and steel group of companies “Metinvest”. Analyzed the positive and problematic aspects of lean systems. Proposed use of the Balanced Scorecard BSC in the context of line technology.

Keywords: lean production, Toyota, Metinvest, Khartsyzsk Pipe Plant, 5S system, identification of costs, TPM system, SMED, Visual Management, Kaizen, system for submission of proposals.

Завантажити статтю (pdf)