Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лишенко М.О. Аналітична оцінка ринку овочів Сумської області

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сучасний стан галузі овочівництва. Визначено основні тенденції розвитку галузі овочівництва. Проаналізовано рівень виробництва, реалізації а також формування цін на овочеву продукцію. Обґрунтовано напрями підвищення економічної ефективності галузі.

Ключові слова: овочі, овочівництво, ринок овочевої продукції, ефективність розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено современное состояние отрасли овощеводства. Определены основные тенденции развития отрасли овощеводства. Проанализирован уровень производства, реализации, а также формирования цен на овощную продукцию. Обоснованы направления повышения экономической эффективности отрасли.

Ключевые слова: овощи, овощеводство, рынок овощной продукции, эффективность развития.

ANNOTATION
The article reviews the current state of the vegetable. The main trends of vegetable industry. The level of production, sales and pricing for vegetable products. Grounded directions of improving the economic efficiency of the industry.

Keywords: vegetables, vegetable market vegetable production, efficiency of development, demand, supply.

Завантажити статтю (pdf)