Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Колосок А.М. Фінансовий аспект проектного аналізу

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто фінансовий аспект проектного аналізу. Розкрито принципи оцінки ефективності проектних рішень. Висвітлено методичні основи оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування. Вказано критерії оцінювання ефективності, їх властивості, розрахунки, правила застосування. Обґрунтовано порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінювання.

Ключові слова: проектний аналіз, дисконтування, критерії оцінювання ефективності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен финансовый аспект проектного анализа. Раскрыты принципы оценки эффективности проектных решений. Показаны методические основы оценивания эффективности инвестиционных проектов методом дисконтирования. Указаны критерии оценивания эффективности, их свойства, расчеты, правила применения. Обосновано сравнение проектов с помощью разных критериев оценивания.

Ключевые слова: проектный анализ, дисконтирование, критерии оценивания эффективности.

АNNOTATION
The financial aspect of project analysis is considered in the article. Principles of estimation of efficiency of project decisions are exposed. Methodical bases of evaluation of efficiency of investment projects are reflected by the method of discounting. The criteria of evaluation of efficiency, their property, calculations, rules of application, are indicated. Comparison of projects is reasonable by means of different criteria of evaluation.

Keywords: project analysis, discounting, criteria of evaluation of efficiency.

Завантажити статтю (pdf)