Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Громко Л.С. Метод типологізації поведінки персоналу як основа побудови системи мотивування

АНОТАЦІЯ
Досліджено проблеми формування системи мотивування персоналу підприємств роздрібної торгівлі з використанням методу типологізації поведінки. Розглянуто такі складники методу типологізації, як застосування поведінкових типів, їх графічних профілів, а також поведінкових портретів, що дає можливість виявляти поведінкові особливості працівників.

Ключові слова: мотивування персоналу, стимулювання, поведінкові типи, поведінковий підхід, система мотивування.

АННОТАЦИЯ
Исследованы проблемы формирования системы мотивирования персонала предприятий розничной торговли с использованием метода типологизации поведения. Рассмотрены такие составляющие метода типологизации, как применение поведенческих типов, их графических профилей, а также поведенческих портретов, что позволяет обнаруживать поведенческие особенности работников.

Ключевые слова: мотивирование персонала, стимулирования, поведенческие типы, поведенческий подход, система мотивирования.

ANNOTATION
Studied problems of formation of system of motivation of personnel of retailers using the method of typology of behavior. Considered such components of the method of typology, how the use of behavioral types, their graphical profiles, as well as behavioral portraits that makes it possible to identify the behavioral characteristics of employees.

Keywords: staff motivation, stimulation, behavioral types, behavioral approach, motivation system.

Завантажити статтю (pdf)