Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Баран Р.Я., Романчукевич М.Й. Вдосконалення інноваційної політики підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності

АНОТАЦІЯ
В статті розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. Визначено особливості інноваційного розвитку підприємств хлібопекарської галузі. Запропоновано алгоритм формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства. Визначено напрями інновацій для підприємств хлібопекарської галузі. Подано узагальнені результати оцінення ефективності інноваційно-інвестиційного проекту підвищення конкурентоспроможності аналізованого підприємства.

Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, підприємство, стратегія, хлібопекарська галузь.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены направления повышения конкурентоспособности предприятия в современных условиях. Определены особенности инновационного развития предприятий хлебопекарной отрасли. Предложен алгоритм формирования и реализации стратегии инновационного развития предприятия. Определены направления инноваций для предприятий хлебопекарной отрасли. Представлены обобщенные результаты оценки эффективности инновационно-инвестиционного проекта повышения конкурентоспособности анализируемого предприятия.

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, предприятие, стратегия, хлебопекарная отрасль.

АNNOTATION
The article focuses on the trends of competitive recovery of a company under current conditions. It determines the peculiarities of innovative development of the bread-baking industry. Within the article the authors offer the algorithm to generate and implement the innovative development strategy of a company. They specify the innovative trends for enterprises of bread-baking industry. The article presents summarized results of performance evaluation for the innovative investment project aimed at competitive recovery of the company under study.

Keywords: innovation, competitiveness, enterprise strategy, bakery industry.

Завантажити статтю (pdf)