Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Терлецька В.О. Оцінювання і аналізування показників пропозиції кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено, проаналізовано та оцінено показники пропозиції кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України. Представлено динаміку часток підприємств на ринку автомобілебудівної продукції України за 2007–2015 рр. Запропоновано методику оцінювання стану показників пропозиції кон’юнктури ринку на основі коефіцієнтів інтенсивності конкуренції, концентрації та монополізації, що дають змогу оцінити конкурентне середовище та дослідити тенденції розвитку ринку автомобілебудівної продукції України. У табличній формі відображено динаміку та характеристику показника інтенсивності конкуренції на ринку вітчизняної автомобілебудівної продукції за 2005–2014 рр. Представлено динаміку коефіцієнтів концентрації та монополізації підприємств автомобілебудівної продукції України за 2007–2015 рр.

Ключові слова: кон’юнктура ринку, показники пропозиції, показники рівня інтенсивності конкуренції, концентрації та монополізації, автомобілебудівна продукція.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы, проанализированы и оценены показатели предложения рынка автомобилестроительной продукции Украины. Представлена динамика доли рынка автомобилестроительной продукции Украины за 2007–2015 гг. Предложена методика оценки состояния показателей предложения рынка на основе коэффициентов интенсивности конкуренции, концентрации и монополизации, позволяющие оценить конкурентную среду и исследовать тенденции развития рынка автомобилестроительной продукции Украины. В табличной форме отражены динамика и характеристика показателя интенсивности конкуренции на рынке отечественной автомобилестроительной продукции за 2005–2014 гг. Представлена динамика коэффициентов концентрации и монополизации предприятий автомобилестроительной продукции Украины за 2007–2015 гг.

Ключевые слова: конъюнктура рынка, показатели предложения, показатели уровня интенсивности конкуренции, концентрации и монополизации, автомобилестроительная продукция.

ANNOTATION
The indicators of market supply of the market conditions of automobile products of Ukraine have been investigated, analyzed and evaluated. The dynamics of the market shares of companies of automobile products in Ukraine for years 2007-2015 has been presented in tables. The method of evaluating the status of indicators for offer market conditions that based on calculation indicators of competition intensity, concentration and monopolization that can evaluate the competitive environment and explore market trends of automobile production in Ukraine has been offered. The dynamics and characteristics of indicator of intensity of competition of the domestic automobile products for the years 2005 - 2014 has been showed in tabular form . The dynamics of concentration and monopolization of automobile products of Ukraine for years 2007-2015 has been presented .

Keywords: market conditions, supply indicators, indicators of competition intensity, concentration and monopolization, automobile products.

Завантажити статтю (pdf)