Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Турчіна С.Г. Особливості функціонування вітчизняного агробізнесу в умовах глобалізації: інноваційні підходи та перспективи розвитку

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз розвитку вітчизняного агробізнесу в умовах глобалізації світової економіки. Встановлено позитивний стан зовнішньоторговельного обігу продукції АПК. Визначено найактивніших партнерів України на світовому ринку аграрної продукції. Обґрунтовано необхідність інноваційних підходів, здатних тривалий час утримувати конкурентні переваги на зовнішніх ринках.

Ключові слова: глобалізація, аграрний сектор економіки, експортно-імпортні операції, конкуренція, світовий ринок, інноваційні підходи.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ развития отечественного агробизнеса в условиях глобализации мировой экономики. Установлено положительное состояние внешнеторгового оборота продукции АПК. Рассмотрены наиболее активные партнеры Украины на мировом рынке аграрной продукции. Обоснованы инновационные подходы, способные продолжительное время поддерживать конкурентные преимущества на внешних рынках.

Ключевые слова: глобализация, аграрный сектор экономики, экспортно-импортные операции, конкуренция, мировой рынок, инновационные подходы.

ANNOTATION
In the article, the analyses of domestic agribusiness development in terms of world’s economy globalization has been made. The positive condition of external trade turnover of agricultural products has been established. The most active partners of Ukraine in the global agricultural market has been defined. The necessity of innovation approaches, which are able to maintain competiveness advantages on external markets for a long time has been proved.

Keywords: globalization, agrarian economic sector, export-import transactions, competiveness, global market, innovation approach.

Завантажити статтю (pdf)