Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сазонова Т.О., Федірець О.В. Інтеграція України у світовий ринок як стратегічний орієнтир зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз основних перспектив українських аграрних формувань у світовий ринок. Визначено вплив інтеграції на економічну ефективність у сучасному товарному господарстві. Визначено переваги для успішної інтеграції в систему світового аграрного ринку. Охарактеризовано основні напрями підтримки аграрного сектора реалізовані урядом України. Визначено основні умови використання переваг підписання Угоди про асоціацію України з ЄС для вітчизняних виробників.

Ключові слова: інтеграція, світовий аграрний ринок, експорт, державна підтримка, аграрний бізнес.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ основных перспектив украинских аграрных формирований в мировой рынок. Определено влияние интеграции на экономическую эффективность в современном товарном хозяйстве. Идентифицированы преимущества для успешной интеграции в систему мирового аграрного рынка. Охарактеризованы основные направления поддержки аграрного сектора реализованы правительством Украины. Очерчены основные условия использования преимуществ подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС для отечественных производителей.

Ключевые слова: интеграция, мировой аграрный рынок, экспорт, государственная поддержка, аграрный бизнес.

ANNOTATION
In article the conducted basic prospects’ analysis of the Ukrainian agrarian forming is in a world market. Certain influence of integration is on economic efficiency in a modern commodity economy. The identified advantages are for successful integration in the system of world agrarian market. Describe basic directions of support agrarian sector realized by the Ukraine government. Outline basic terms of taking advantage of Agreement about Association Ukraine EU for domestic producers.

Keywords: integration, world agrarian market, export, state support, agrarian business.

Завантажити статтю (pdf)