Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Прус Л.Р. Методичні засади формування системи взаємного визнання уповноважених економічних операторів

АНОТАЦІЯ
Уповноважені економічні оператори є одним з інструментів спрощення світової торгівлі та посилення національної безпеки. У статті визначено ключові аспекти теоретичних засад організації та змістового наповнення процесу взаємного визнання, що є важливим для підвищення конкурентоспособності України. Зокрема виокремлено типи та рівні взаємного визнання уповноважених економічних операторів. Узагальнено проблемні питання в процесі взаємного визнання. Наведено вимоги до взаємного визнання уповноважених економічних операторів відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі Всесвітньої митної організації.

Ключові слова: уповноважені економічні оператори, взаємне визнання, безпека, ланцюг постачання, Рамкові стандарти забезпечення безпеки і спрощення процедур міжнародної торгівлі.

АННОТАЦИЯ
Уполномоченные экономические операторы являются одним из инструментов упрощения мировой торговли и усиления национальной безопасности. В статье определены ключевые аспекты теоретических основ организации и содержательного наполнения процесса взаимного признания, что является важным для повышения конкурентоспособности Украины. В частности выделены типы и уровни взаимного признания уполномоченных экономических операторов. Обобщены проблемные вопросы в процессе взаимного признания. Приведены требования к взаимному признанию уполномоченных экономических операторов в соответствии с Рамочными стандартами безопасности и упрощения процедур международной торговли Всемирной таможенной организации.

Ключевые слова: уполномоченные экономические операторы, взаимное признание, безопасность, цепь поставок, Рамочные стандарты обеспечения безопасности и упрощения процедур международной торговли.

АNNOTATION
Authorised economic operators is one of the tools simplify global trade and enhance national security. In the article the key aspects of the theoretical principles of the semantic content and the process of mutual recognition, which is important to improve competitiveness Ukraine.

Keywords: authorized economic operators, mutual recognition, security, supply chain, Framework of Standards to Secure and Facilitate international trade.

Завантажити статтю (pdf)