Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Наконечний В.М., Юкіш В.В. Типологія стилів керівництва і лідерства: історія дослідження проблеми

АНОТАЦІЯ
Розглянуто історичний процес розвитку досліджень про типи та стилі керівництва й лідерства. Досліджено динаміку зміни підходів до пояснення цих категорій. Показано, що спершу вчені концентрували увагу на рисах лідера, його вміння повести за собою колектив. А з середини ХХ ст. акцент робиться на здатності змінювати стиль керівництва адекватно змінам зовнішнього середовища. Встановлено, що найбільш оптимальними типами лідерів є демократичні керівники та лідери-політики.

Ключові слова: керівництво, лідерство, стиль, тип, вчені, дослідження.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрен исторический процесс развития исследований о типах и стилях руководства и лидерства. Исследована динамика изменения подходов к разъяснению этих категорий. Показано, что сперва ученые концентрировали внимание на чертах лидера, его умении повести за собой коллектив. А с середины ХХ вв. акцент делается на способности менять стиль руководства адекватно изменениям внешней среды. Определено, что наиболее оптимальными типами лидеров являются демократические руководители и лидеры-политики.

Ключевые слова: руководство, лидерство, стиль, тип, ученые, исследования.

ANNOTATION
The historical development of different types and styles of management and leadership were traced and analyzed in this article. The dynamic changes of these categories were explained and determined. It is also shown that at first scientists focused their attention on the leader’s ability to lead the team. It is noted that in the mid ХХ century the emphasis is focused on the ability to change the style of leadership in accordance to environmental changes. It was concluded that the most suitable type of leader is a democratic one and a political leader.

Keywords: management, leadership, style, type, scientists, research.

Завантажити статтю (pdf)