Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коцюба О.C. Оцінювання дисконтованого терміну окупності інвестиційного проекту за умов нечітких вихідних даних

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено знаходженню дисконтованого терміну окупності реальних інвестицій у ситуації нечітких початкових даних. Сформульовано метод на основі принципу відповідності інтервальному нулю, а також метод на основі відповідності нечіткому нулю. Проаналізовано метод на основі відтворення розподілу ступенів можливості. На умовному прикладі здійснено апробацію запропонованих підходів.

Ключові слова: інвестиційний проект, дисконтований термін окупності, теорія нечітких множин, нечітка оцінка, міра можливості.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена определению дисконтированного срока окупаемости реальных инвестиций в ситуации нечетких начальных данных. Сформулирован метод на основе принципа соответствия интервальному нулю, а также метод на основе соответствия нечеткому нулю. Проанализирован метод на основе воспроизведения распределения степеней возможности. На условном примере осуществлена апробация предложенных подходов.

Ключевые слова: инвестиционный проект, дисконтированный срок окупаемости, теория нечетких множеств, нечеткая оценка, мера возможности.

ANNOTATION
This paper presents the results of research on evaluating the Discounted Payback Period of a real investment with fuzzy initial data. “Matching interval to zero” method and the method based on fuzzy zero matching are formulated. The method based on a function reflecting possibility degrees distribution of investment payback is analyzed. Application of the proposed approaches is illustrated using hypothetical sample.

Keywords: investment project, Discounted Payback Period, fuzzy sets theory, fuzzy evaluation, possibility measure.

Завантажити статтю (pdf)