Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Тимрієнко І.Ю., Онофрійчук Н.В., Савчук В.О. Організаційні та методичні аспекти аудиту у сфері капітальних вкладень

АНОТАЦІЯ
У статті зосереджено увагу на проблемах організації та методики аудиту капітальних вкладень. Ключові аспекти дослідження спрямовані на вдосконалення організаційних і методичних аспектів внутрішнього аудиту довгострокових інвестицій, здійснюваних у формі капітальних вкладень, у замовника-забудовника в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.

Ключові слова: інвестиції, капітальні вкладення, інвестори, джерела фінансування, план аудиту, програма аудиту, тест внутрішнього контролю.

АННОТАЦИЯ
В статье сосредоточено внимание на проблемах организации и методики аудита капитальных вложений. Ключевые аспекты исследования направлены на совершенствование организационных и методических аспектов внутреннего аудита долгосрочных инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений, у заказчика-застройщика в условиях развития рыночных отношений в Украине.

Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, инвесторы, источники финансирования, план аудита, программа аудита, тест внутреннего контроля.

АNNOTATION
This paper focuses on the challenges of auditing techniques and capital investments. Key aspects of research aimed at improving organizational and methodological aspects of internal audit long-term investments undertaken in the form of investments in customer-builder in the development of market relations in Ukraine.

Keywords: investments, capital investments, investors, sources of financing, audit plan, audit program, test internal controls.

Завантажити статтю (pdf)