Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Назарова І.Я. Проблеми обліку іноземної валюти на розподільчих рахунках суб’єктів господарювання

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто законодавчі підстави щодо зарахування надходжень в іноземній валюті на розподільчі валютні рахунки суб’єктів господарювання. Аргументовано необхідність відображення в бухгалтерському обліку коштів на розподільчих рахунках. Обґрунтовано методику обліку таких коштів, специфіку їх визнання при надходженні та вибутті, визначення курсових різниць.

Ключові слова: розподільчі рахунки, іноземна валюта, валютні надходження, облік, курсові різниці.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены законодательные основания для зачисления поступлений в иностранной валюте на распределительные валютные счета субъектов хозяйствования. Аргументирована необходимость отражения в бухгалтерском учете средств на распределительных счетах. Обоснована методика учета таких средств, специфика их признания при поступлении и выбытии, определение курсовых разниц.

Ключевые слова: распределительные счета, иностранная валюта, валютные поступления, учет, курсовые разницы.

АNNOTATION
The article deals on law grounds of foreign currency inflow to distribution currency accounts of business entities. The necessity of accounting reflecting the funds on distribution accounts is arguments. The accounting method of funds, the specificity of their recognition in the inflows and outflows, the definition of currency exchange rate differences is gives.

Keywords: distribution currency accounts, foreign currency, foreign exchange earnings, accounting, currency exchange rate differences.

Завантажити статтю (pdf)