Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чопляк І.А. Забезпечення фінансової безпеки на підприємствах м’ясопереробної галузі України

АНОТАЦІЯ
У статті відзначено особливості діяльності підприємств м’ясопереробної галузі. Обґрунтовано необхідність внутрішнього контролю в системі фінансової безпеки підприємства та здійснення оцінки стану управління системою фінансової безпеки підприємств м’ясопереробної галузі. Проаналізовано динаміку основних показників рівня фінансової безпеки ПАТ «Івано-Франківськ» Вінницям'ясо» за період 2011–2015 рр.

Ключові слова: фінансова безпека, внутрішній контроль, фінансові ризики, система управління, фінансовий показник, платоспроможність, фінансова стійкість.

АННОТАЦИЯ
В статье отмечены особенности деятельности предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Обоснована необходимость внутреннего контроля в системе финансовой безопасности предприятия и осуществления оценки состояния управления системой финансовой безопасности предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Проанализирована динамика основных показателей уровня финансовой безопасности публичного акционерного общества «Ивано-Франковск» Винницамясо» за 2011–2015 гг.

Ключевые слова: финансовая безопасность, внутренний контроль, финансовые риски, система управления, финансовый показатель, платежеспособность, финансовая стойкость.

АNNOTATION
This article particularly marked activity of the enterprises meat processing industry. The necessity of the internal control system of financial security of the enterprise and assess the status of implementation of the management system of financial security enterprises meat processing industry.Also analyzed the dynamics of the main indicators of the financial safety of the public joint-stock company «Ivano-Frankivsk»Vinnitsameat» in the period of 2011-2015.

Keywords: financial safety, internal control, financial risks, management system, financial performance, paying capacity, financial stability.

Завантажити статтю (pdf)