Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Луценко І.С., Хомутенко В.П. Сучасний механізм оподаткування інститутів спільного інвестування та їх учасників

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасний механізм оподаткування інститутів спільного інвестування та їх учасників в контексті дії Податкового кодексу України. Проведено компаративний аналіз надання податкових пільг для зазначених суб’єктів господарювання в результаті внесення змін до Податкового кодексу України. Висвітлено сучасний механізм оподаткування учасників спільного інвестування в Україні. Запропоновано внести зміни до оподаткування інститутів спільного інвестування, що спонукатиме їх до інвестування саме в реальний сектор економіки і не дасть змоги використовувати такі суб’єкти господарювання в заниженні податкового навантаження.

Ключові слова: інвестори, інститути спільного інвестування, компанії з управління активами, механізм оподаткування, пайові інвестиційні фонди, податкові пільги.

АННОТАЦИЯ
В статье исследован современный механизм налогообложения институтов совместного инвестирования и их участников в контексте действия Налогового кодекса Украины. Проведен компаративный анализ предоставления налоговых льгот для указанных субъектов хозяйствования в результате внесения изменений в Налоговый кодекс Украины. Освещен современный механизм налогообложения участников совместного инвестирования в Украине. Предложено внести изменения в налогообложение институтов совместного инвестирования, что привлечет их инвестиции именно в реальный сектор экономики и не позволит использовать такие субъекты хозяйствования в занижении налоговой нагрузки.

Ключевые слова: инвесторы, институты совместного инвестирования, компании по управлению активами, механизм налогообложения, паевые инвестиционные фонды, налоговые льготы.

АNNOTATION
In the article were investigational the modern mechanism of taxation of collective investment institutions and their members in the context of the actions of the Tax Code of Ukraine. As a result of amending the Tax Code of Ukraine was implemented the comparative analysis of tax benefits for these entities. The modern mechanism of taxation of investors (participants) mutual funds in Ukraine was identified. It was proposed amendments to the taxation of collective investment institutions that encourage them to invest it in the real economy will not be used as entities in understating the tax burden.

Keywords: investors, collective investment institutions, asset management companies, the mechanism of taxation, mutual funds, tax incentives.

Завантажити статтю (pdf)