Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Литвинюк О.В. Науково-методологічні підходи до формування системи управління активами та пасивами банків у сучасних умовах глобальних дисбалансів

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано теоретичні основи та складові процесу управління активами та пасивами банку в межах концепції контролінгу на засадах взаємозв’язку між результатами діяльності банку на різних рівнях управління. Визначено науково-методологічні засади формування системи управління активами та пасивами банку під впливом зовнішнього середовища для забезпечення можливості обґрунтування управлінських рішень на різних рівнях.

Ключові слова: банки, система, управління, активи, пасиви, ефективність, прибуток, ризик.

АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризованы теоретические основы и составляющие процесса управления активами и пассивами банка в рамках концепции контроллинга, которая предусматривает наличие взаимосвязи между результатами деятельности банка на разных уровнях управления. Определены научно-методологические основы формирования системы управления активами и пассивами банка под влиянием внешней среды для обеспечения управленческих решений на разных уровнях.

Ключевые слова: банки, система, управление, активы, пассивы, эффективность, прибыль, риск.

ANNOTATION
In the article has substantiated а theoretical foundations components of asset and liability management of banks within the concept of controlling, that envisages the presence of intercommunication between the results of activity of bank on the different levels of management. Methodological bases of forming of control system are certain by assets and passive voices of bank under influence of environment for providing of administrative decisions on different levels.

Keywords: banks, systems, management, asset, liability, efficiency, profit, risk.

Завантажити статтю (pdf)