Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лазнева І.О., Бренер А. Аналіз видів Forex юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті висвітлено питання про необхідність та важливість прийняття закону для регулювання діяльності форекс-дилерів в Україні. Обґрунтовано передумови прийняття зазначеного закону, а саме необхідність зближення законодавства України і законодавства Європейського Союзу, захист українських користувачів, що стають жертвами шахраїв, можливість поповнення доходу держави у вигляді податків. Авторами проаналізовано існуючий на даний момент законопроект, який буде регулювати форекс-діяльність в Україні. Представлено огляд основних світових форекс-юрисдикцій, зокрема методи регулювання в них, проаналізовано причини популярності деяких з них серед форекс-дилерів.

Ключові слова: форекс, ринок форекс, форекс-брокер, форекс-дилер, форекс-ліцензія, європейська ліцензія, офшорна ліцензія, форекс-діяльність, трейдер.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы необходимости и важности принятия закона для регулирования деятельности форекс-дилеров в Украине. Обоснованы предпосылки принятия данного закона, а именно необходимость сближения законодательства Украины и законодательства Европейского Союза, защита украинских пользователей, которые становятся жертвами мошенников, возможность пополнения дохода государства в виде налогов. Проанализирован существующий на данный момент законопроект, который будет регулировать форекс-деятельность в Украине. Представлен обзор основных мировых форекс-юрисдикций, в частности методы регулирования в них, проанализированы причины популярности некоторых из них среди форекс-дилеров.

Ключевые слова: форекс, рынок форекс, форекс-брокер, форекс-дилер, форекс-лицензия, европейская лицензия, оффшорная лицензия, форекс-деятельность, трейдер.

ANNOTATION
The article discusses the need for and the importance of the adoption of the law for regulating Forex dealers in Ukraine. Grounded preconditions adoption of this law, namely the need for convergence of Ukrainian legislation and European Union law, the protection of Ukrainian people who are victims of scams, the ability to replenish the state income taxes. It analyzes existing at the moment the bill that will regulate the forex activity in Ukraine. A review of the world's major forex jurisdictions, in particular the methods of regulating them, analyzed the reasons for the popularity of some of them among the forex dealers.

Keywords: forex, forex market, forex broker, forex dealer, forex license European license, an offshore license, forex operations, the trader.

Завантажити статтю (pdf)