Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коць О.О., Гавдьо Р.О., Пістун Х.І. Дослідження впливу рефінансування банків на показники їхньої діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні літературні джерела, що досліджують питання рефінансування банків в Україні. Досліджено сучасний стан рефінансування українських банків. Проаналізовано взаємозв’язок між отриманими кредитними ресурсами НБУ та спекулятивним прибутком банків, одержаним унаслідок здійснення валютно-обмінних операцій.

Ключові слова: банк, рефінансування, НБУ, показники діяльності банків, активи в іноземній валюті, вплив.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные литературные источники, которые исследуют вопросы рефинансирования банков в Украине. Исследовано современное состояние рефинансирования украинских банков. Проанализировано, существует ли взаимосвязь между полученными кредитными ресурсами НБУ и спекулятивной прибылью банков, полученной в результате осуществления валютно-обменных операций.

Ключевые слова: банк, рефинансирование, НБУ, показатели деятельности банков, активы в иностранной валюте, влияние.

АNNOTATION
In the article the basic literature, exploring the question of refinancing of banks in Ukraine were analized. The modern state of refinancing Ukrainian banks was researched. Analized whether there is a correlation between the received from National Bank credit resources and speculative banks profit obtained as a result of foreign exchange transactions.

Keywords: bank, refinancing, National Bank, performance of banks, assets in foreign currency, impact.

Завантажити статтю (pdf)