Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Клівіденко Л.М., Русятинська А.О. Сучасні проблеми дослідження макроекономічних показників у контексті розвитку економіки

АНОТАЦІЯ
Стаття висвітлює сучасні проблеми протиріччя аналізу макроекономічних показників. Досліджено особливості їх структури, основні проблеми методики розрахунку та взаємозв’язку, фактори впливу на них. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтованого та достовірного обчислення обсягу ВВП та забезпечення стабільних темпів його зростання.

Ключові слова: макроекономічні показники, динаміка, валовий внутрішній продукт, економічне зростання, девальвація, експортний потенціал.

АННОТАЦИЯ
Статья освещает современные проблемы противоречия анализа макроэкономических показателей. Исследованы особенности их структуры, основные проблемы методики расчета и взаимосвязи, факторы влияния на них. Предложены рекомендации обоснованного и достоверного исчисления объема ВВП и обеспечения стабильных темпов его роста.

Ключевые слова: макроэкономические показатели, динамика, валовой внутренний продукт, экономический рост, девальвация, экспортный потенциал.

АNNOTATION
The article considers the modern problems of analysis discrepancy of macroeconomic indicators. With this respect their structural peculiarities, the main problems of estimation methods and interrelation, factors of their influence are studied. The recommendations as for accurate estimation of GDP and providing its sustainable development is proposed.

Keywords: macroeconomic indicators, dynamics, gross domestic product, economy growing, devaluation, export potential.

Завантажити статтю (pdf)