Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Качан Г.М. Управління вторинною зайнятістю молоді України

АНОТАЦІЯ
Стаття спрямована на вивчення проблем вторинної зайнятості молоді України. У статті розглянуто основні проблеми молодіжного вторинного ринку праці, наслідки вторинної зайнятості молоді, напрями та механізми управління вторинною зайнятістю студентської молоді. Зроблено висновок про систему управління вторинної зайнятості молоді.

Ключові слова: ринок праці, вторинна зайнятість, управління зайнятістю, регулювання вторинної зайнятості молоді.

АННОТАЦИЯ
Статья направлена на изучение проблем вторичной занятости молодежи Украины. В статье рассмотрены основные проблемы молодежного вторичного рынка труда, последствия вторичной занятости молодежи, направления и механизмы управления вторичной занятостью студенческой молодежи. Сделан вывод о системе управления вторичной занятости молодежи.

Ключевые слова: рынок труда, вторичная занятость, управление занятостью, регулирования вторичной занятости молодежи.

АNNOTATION
The article aims to study the problems of youth employment Secondary Ukraine. In the article the basic problems of the youth of the secondary labor market effects of second youth employment trends and mechanisms of secondary employment of students. The conclusion of the management system of secondary employment of young people.

Keywords: labor market, secondary employment, employment management, regulation of secondary employment of young people.

Завантажити статтю (pdf)