Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Григорук П.М., Оксененко К.В. Управління мотивацією персоналу на підприємстві

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підхід до з’ясування мотиваційних потреб працівників і вимірювання ступеня їх задоволеності. Для кількісного аналізу використаний мотиваційний профіль, який визначається шляхом виявлення у працівників їх відношення до мотивуючих факторів. Перелік факторів встановлений шляхом анкетування. У статті побудована діаграма мотиваційного профіля працівника, яка дає змогу визначити фактори, що важливі для мотивування. Представлено підхід до сформування мотиваційного потенціалу, за допомогою якого можна здійснювати мотиваційний моніторинг.

Ключові слова: мотиваційна потреба, ступінь задоволеності, мотиваційний профіль, мотиваційний потенціал, мотиваційний моніторинг.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен подход к выявлению мотивационных потребностей сотрудников и измерению степени их удовлетворенности. Для количественного анализа использован мотивационный профиль, который определяется путем выявления у сотрудников их отношения к мотивирующим факторам. Перечень факторов определен путем анкетирования. В статье построена диаграмма мотивационного профиля сотрудника, которая позволяет определить факторы, которые важны для мотивирования. Представлен подход к сформированию мотивационного потенциала, с помощью которого можно осуществлять мотивационный мониторинг.

Ключевые слова: мотивационная потребность, степень удовлетворенности, мотивационный профиль, мотивационный потенциал, мотивационный мониторинг.

АNNOTATION
The article presents the approach to clarify motivational needs of employees and measure degree of their satisfaction. Motivational profile is used for quantitative analysis that is determined by identifying the relation of staff to their motivating factors. The list of factors is set by survey. The chart of employee motivational profile has been created to determine factors, that are important for motivation. An approach for the formation of motivational potential is presented, that help to do motivational monitoring.

Keywords: motivational needs, degree of satisfaction, motivational profile, motivational potential, motivation monitoring.

Завантажити статтю (pdf)