Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Онопрієнко І.М. Формування регіонального ринку м’яса

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено формування регіонального ринку м’яса. Проаналізовано динаміку виробництва і споживання м’яса в Україні і в Сумській області. Досліджено динаміку і структуру реалізації м’яса за різними каналами. Проведений аналіз динаміки середніх закупівельних цін. Визначено перспективи розвитку ринку м’яса.

Ключові слова: ринок, виробництво, споживання, реалізація, м’ясо, ціна.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано формирование регионального рынка мяса. Проанализирована динамика производства и потребления мяса в Украине и в Сумской области. Исследованы динамика и структура реализации мяса по разным каналам. Проведен анализ динамики средних закупочных цен. Определены перспективы развития рынка мяса.

Ключевые слова: рынок, производство, потребление, реализация, мясо, цена.

ANNOTATION
In the article are research the formation of the regional meat market. The dynamics of the production and consumption of the meat in Ukraine in Sumy region are analyzed. The dynamics and structure of the meat sales through different channels are studied. The dynamics of the average purchasing prices are analyzed. The prospects of the development of the meat market are defined.

Keywords: market, production, consumption, sale, meat, price.

Завантажити статтю (pdf)