Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Щербакова А.С. Механізми стимулювання залучення інвестицій в аграрні підприємства на меліорованих землях як шлях підвищення конкурентоспроможності України

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано актуальність залучення інвестицій в аграрні підприємства, що господарюють на меліорованих землях. Розглянуто сучасний стан розвитку галузі АПК, проаналізовано фінансування галузі. Запропоновано організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в аграрні підприємства, що господарюють на меліорованих землях, який передбачає створення нових інвестиційних та інноваційних структур, орієнтованих на обслуговування аграрних товаровиробників.

Ключові слова: механізм, інвестиції, стимулювання, аграрні підприємства, конкурентоспроможність, меліоровані землі.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована актуальность привлечения инвестиций в аграрные предприятия, хозяйствующие на мелиорированных землях. Рассмотрено состояние развития АПК, проанализировано финансирование отрасли. Предложен организационно-экономический механизм привлечения инвестиций в аграрные предприятия, хозяйствующие на мелиорированных землях, который предусматривает создание новых инвестиционных и инновационных структур, ориентированных на обслуживание аграрных товаропроизводителей.

Ключевые слова: механизм, инвестиции, стимулирование, аграрные предприятия, конкурентоспособность, мелиорированные земли.

ANNOTATION
In the article the relevance of investment attraction in agricultural enterprises on reclaimed lands is grounded. The current state and financing of agriculture has been considered and analyzed. The organizational and economic mechanism of investment attraction in agricultural enterprises on reclaimed lands, which involves the creation of new investment and innovative structures, is proposed.

Keywords: mechanism, investment, incentives, agricultural enterprises, competitiveness, reclaimed lands.

Завантажити статтю (pdf)