Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шишмарьова Л.О. Методологічний підхід до обчислення параметрів сітьового графіка

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто особливості використання сітьового планування в сучасних умовах, яке засновано на теорії графів. Запропоновано розрахунок параметрів сітьового графіка, до яких належать часові характеристики подій і робіт. Представлено розрахунки сітьового графіку проекту складання виробу, а також часових характеристик подій.

Ключові слова: сітьове планування, теорія графів, сітьовий графік, параметри сітьового графіка, подія, робота.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности использования сетевого планирования в современных условиях, основанного на теории графов. Предложен расчет параметров сетевого графика, к которым относятся временные характеристики событий и работ. Представлены расчеты сетевого графика проекта сборки изделия, а также временные характеристики событий.

Ключевые слова: сетевое планирование, теория графов, сетевой график, параметры сетевого графика, событие, работа.

ANNOTATION
The article describes the features of the use of network planning in modern conditions, based on graph theory. Calculation of parameters of network diagramwhich include the temporal characteristics of events and works is proposed, also calculations of network diagram of the project product assembly and temporal characteristics of events are provided.

Keywords: network planning, graph theory, network diagram, the parameters of network diagram, event, work.

Завантажити статтю (pdf)