Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шаповал О.А. Місце оцінювання в системі управління персоналом підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність оцінки персоналу підприємства. Надано напрями щодо створення системи оцінювання персоналу на підприємстві. Проаналізовано персонал підприємства як суб’єкт та об’єкт оцінювання. Розглянуто оцінювання як процес впливу на поведінку людини. Охарактеризовано основні види оцінювання персоналу.

Ключові слова: оцінювання, персонал, управління, атестація, мотивація, кадри.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность оценки персонала предприятия. Представлено направление по созданию системы оценки персонала на предприятии. Проанализирован персонал предприятия как субъект и объект оценки. Рассмотрено оценивания как процесс воздействия на поведение человека. Охарактеризованы основные виды оценки персонала.

Ключевые слова: оценка, персонал, управление, аттестация, мотивация, кадры.

АNNOTATION
In the article the essence of valuation of enterprise personnel. Provides direction on creation of the system of personnel evaluation at the enterprise.Analyzed the personnel of the enterprise as subject and object of evaluation. Considers evaluation as the process of influencing human behavior. Describes the main types of personnel evaluation.

Keywords: motivation, motive, staff, motivator, needs, desires, reward, stimulation.

Завантажити статтю (pdf)