Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ступнікер Г.Л., Спірідонова К.О. Оцінка діяльності будівельних підприємств з позиції формування фінансових результатів

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль будівельної галузі у вітчизняній економіці. Досліджено динаміку формування фінансових результатів діяльності будівельних підприємств та проаналізовано їх структуру за ознакою розміру. Визначено, що найбільш вагоме значення в отриманні загальної величини прибутку мають великі підприємства.

Ключові слова: будівельна галузь, будівництво, будівельний комплекс, витрати, прибуток, фінансовий результат.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена роль строительной отрасли в отечественной экономике. Исследована динамика формирования финансовых результатов деятельности строительных предприятий и проанализирована их структура по признаку размера. Определено, что наиболее весомое значение в получении общей величины прибыли имеют большие предприятия.

Ключевые слова: строительная отрасль, строительство, строительный комплекс, расходы, прибыль, финансовый результат.

АNNOTATION
The article deals with the role of the construction industry in the national economy. Dynamics of formation of construction companies’ financial results is researched and their structure according to their size is analyzed. Large construction companies make the largest contribution to the gross profit.

Keywords: construction industry, construction, construction complex, costs, profit, financial result.

Завантажити статтю (pdf)