Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Селезньова Г.О., Сиров В.В. Розробка алгоритму вибору конкурентної стратегії підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено підходи різних авторів до вибору конкурентної стратегії та розроблено алгоритм вибору конкурентної стратегії, який базується на проведенні аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища та передбачає вибір можливого варіанту конкурентної стратегії відповідно до ситуації, що склалася на конкретному підприємстві та в його оточенні.

Ключові слова: конкурентна стратегія, стратегічні позиції, аналіз ринку, конкурентоспроможність, стратегічні альтернативи.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы подходы различных авторов к выбору конкурентной стратегии и разработан алгоритм выбора конкурентной стратегии, основанный на проведении анализа внутренней и внешней среды и предусматривающий выбор возможного варианта конкурентной стратегии в соответствии с ситуацией, сложившейся на конкретном предприятии и в его окружении.

Ключевые слова: конкурентная стратегия, стратегические позиции, анализ рынка, конкурентоспособность, стратегические альтернативы.

АNNOTATION
Іn the article the approaches to the choice of competitive strategy different authors and algorithm choice of competitive strategy is based on the analysis of internal and external environment and provides a choice of possible alternative competitive strategy according to the situation in a particular company and its surroundings.

Keywords: competitive strategy, strategic position, market analysis, competitive, strategic alternatives.

Завантажити статтю (pdf)