Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Рожков В.О. Підходи до визначення сутності поняття економічної безпеки

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено походження терміна «економічна безпека» та розглянуті підходи різних авторів до визначення сутності терміна «економічна безпека», що нині існують у науковій літературі. Систематизовано, проаналізовано та виявлено особливості наявних підходів до визначення поняття економічної безпеки підприємства. Уточнено сутність економічної безпеки підприємства з метою створення передумов до реалізації та забезпечення економічної безпеки в практиці роботи вітчизняних підприємств.

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, чинники економічної безпеки підприємства, ефективне функціонування підприємства, потенціал розвитку підприємства.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано происхождение термина «экономическая безопасность» и рассмотрены подходы различных авторов к определению сущности термина «экономическая безопасность», существующих сегодня в научной литературе. Систематизированы, проанализированы и выявлены особенности существующих подходов к определению понятия экономической безопасности предприятия. Уточнена сущность экономической безопасности предприятия с целью создания предпосылок к реализации и обеспечению экономической безопасности в практике работы отечественных предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, факторы экономической безопасности, эффективное функционирование предприятия, потенциал развития предприятия.

ANNOTATION
The article investigates the origin of the term «economic security» and the approaches of different authors to define the essence of the term «economic security» that exist in the scientific literature. There’re systematized, analyzed and identified the features of the existing approaches to the definition of economic security of enterprise. The essence of enterprise’ economic security is specified in order to create preconditions for the realization and implementation of economic safety in the practice of domestic enterprises.

Keywords: economic security, enterprise, factors of economic security, effective enterprise’ work, development potential of the enterprise.

Завантажити статтю (pdf)