Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ріпа Т.В. Змістова характеристика конкурентоспроможності підприємств торгівлі

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено економічну сутність конкурентоспроможності підприємств торгівлі, проаналізовано, узагальнено та систематизовано основні підходи до її тлумачення. Розкрито особливості конкурентоспроможності підприємств як економічної категорії, а також визначено сучасний стан конкурентоспроможності українських підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, конкурентні переваги, конкурентні відносини, товар, ринок.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована экономическая сущность конкурентоспособности предприятий торговли, проанализированы, обобщены и систематизированы основные подходы к ее интерпретации. Раскрыты особенности конкурентоспособности предприятий как экономической категории, а также определено современное состояние конкурентоспособности украинских предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность продукции, конкурентные преимущества, конкурентные отношения, товар, рынок.

ANNOTATION
The article examines the economic essence of competitiveness of enterprises of trade, analyzed, summarized and systematized the main approaches to its interpretation, the features of competitiveness of enterprises as economic category and also identifies the current position of the competitiveness of Ukrainian enterprises.

Keywords: competitiveness of enterprise, competitiveness of commodity, competitive advantages, competitive relationship, commodity, market.

Завантажити статтю (pdf)