Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мельничук Л.С. Характеристика та сучасний стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті розглядаються роль соціальної відповідальності бізнесу, основні компоненти зовнішньої та внутрішньої соціальної відповідальності, а також вивчаються форми прояву соціальної відповідальності підприємств, вигоди від неї для суспільства і для самого підприємства.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, соціальний капітал, мотивація праці, конкурентоспроможність, громадянське суспільство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются роль социальной ответственности бизнеса, основные компоненты внешней и внутренней социальной ответственности, а также изучаются формы проявления социальной ответственности предприятий, выгоды от нее для общества и для самого предприятия.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, социальный капитал, мотивация труда, конкурентоспособность, гражданское общество.

ANNOTATION
The article examines the role of corporate social responsibility, the main components of internal and external social responsibility and studied forms of social responsibility of enterprises, benefit from it for society and for the company.

Keywords: corporate social responsibility, social capital, motivation, competitiveness, civil society.

Завантажити статтю (pdf)