Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лєгостаєва О.О., Кондратенко Н.Д. Деякі заходи оптимізації податкової політики підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблемні питання щодо оптимізації оподаткування вітчизняних підприємств; за допомогою теоретичного узагальнення та системного підходу обґрунтовано застосування заходів оптимізації податкової політики підприємства, що дасть змогу мінімізувати ризики, які виникають у зв’язку з оподаткуванням господарської діяльності, і, як результат, стійкий фінансовий стан і стабільність роботи підприємства.

Ключові слова: податкова система, податкова політика, оптимізація оподаткування, податкове навантаження.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемные вопросы оптимизации налогообложения отечественных предприятий; с помощью теоретического обобщения и системного подхода обосновано применение способов оптимизации налоговой политики предприятия, которые позволят минимизировать риски в процессе налогообложения хозяйственной деятельности, и как результат – достижение устойчивого финансового состояния и стабильная работа предприятия.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, оптимизация налогообложения, налоговая нагрузка.

ANNOTATION
In the article the problem questions are considered in relation to optimization of taxation of domestic enterprises; with the help of the theoretical generalization and system approach there are proved the use of optimization methods of tax policy of enterprise, which will allow to minimize the risks and as an achievement of stable financial state and stability work of enterprise.

Keywords: tax system, tax policy, optimization of taxation, tax loading.

Завантажити статтю (pdf)