Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лещенко Л.О. Оптимізація економічного механізму забезпечення прибутковості в овочівництві

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що основним напрямом підвищення ефективності виробництва є застосування спеціалізованих сівозмін на основі впровадження інтенсивної технології. Обґрунтовано модель оптимізації посівів овочевих культур та визначено оптимальне поєднання площ овочевих культур з урахуванням розширення асортименту продукції та вимог сівозміни, а також обсягів реалізації продукції.

Ключові слова: овочівництво, прибутковість, інтенсифікація, оптимізація, врожайність.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что основным направлением повышения эффективности производства является применение специализированных севооборотов на основе внедрения интенсивной технологии. Обоснована модель оптимизации посевов овощных культур и определено оптимальное сочетание площадей овощных культур с учетом расширения ассортимента продукции и требований севооборота, а также объемов реализации продукции.

Ключевые слова: овощеводство, прибыльность, интенсификация, оптимизация, урожайность.

АNNOTATION
The article stipulates the main focus of improving efficiency is the use of specialized crop rotations through the introduction of intensive technologies. The model optimization of crops and vegetables optimum combination of space vegetable based product diversification and crop rotation requirements and volume of sales.

Keywords: vegetables, profitability, intensification, optimization, productivity.

Завантажити статтю (pdf)