Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кобець С.П., Шкляр Л.С. Використання кластерного та кореляційно-регресійного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств

АНОТАЦІЯ
Запропонований методичний підхід до формування управлінських рішень в аспекті управління конкурентоспроможністю підприємств, що синтезує вплив кількісних компонент, ґрунтується на розподілі підприємств за кластерами, використанні багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємств, управління конкурентоспроможністю підприємств, кластерний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз.

АННОТАЦИЯ
Предложен методический подход к формированию управленческих решений в аспекте управления конкурентоспособностью предприятий, синтезирующий влияние количественных компонент, основанный на распределении предприятий по кластерам, использовании многофакторного корреляционно-регрессионного анализа.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, управление конкурентоспособностью предприятий, кластерный анализ, корреляционно-регрессионный анализ.

АNNOTATION
In the article the methodical approach to modeling management decisions in terms of competitiveness management companies that synthesize quantitative impact of components is based on distribution of enterprises clusters, using multivariate correlation and regression analysis.

Keywords: competitiveness of enterprises, enterprises competitiveness management, cluster analysis, correlation and regression analysis.

Завантажити статтю (pdf)