Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кадол Л.В. Особливості комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті зазначено, що результати інноваційної діяльності підприємства безпосередньо впливають на його конкурентні переваги, тому і оцінку ефективності інноваційної діяльності підприємства потрібно проводити з урахуванням як економічних, наукових, так і технічних, соціальних і екологічних чинників. Визначені мета та основні завдання оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Наведено етапи та системи показників комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. Визначено, що комплексний аналіз інноваційної діяльності підприємства неможливий без здійснення моніторингу впровадження інноваційних проектів за календарними планами і витратами матеріально-технічних ресурсів.

Ключові слова: інноваційна політика, інноваційна діяльність, комплексна оцінка, ефективність, показники, моніторинг.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что результаты инновационной деятельности предприятия непосредственно влияют на его конкурентные преимущества, таким образом и оценку эффективности инновационной деятельности предприятия необходимо проводить с учетом как экономических, научных, так и технических, социальных и экологических факторов. Определены цель и основные задачи оценки ефективности инновационной деятельности предприятия. Наведены этапы и системы показателей комплексной оценки эффективности инновационной деятельности предприятия. Определено, что комплексный анализ инновационной деятельности предприятия должен сопровождаться мониторингом реализации инновационных проектов за календарными планами и затратами материально-технических ресурсов.

Ключевые слова: инновационная политика, инновационная деятельность, комплексная оценка, эффективность, показатели, мониторинг.

ANNOTATION
The article stated that the results of innovation activity of enterprise directly affect on its competitive advantages, so the evaluation of the effectiveness innovation activity of enterprise should be carried out taking into account both economic, scientific and technical, social and environmental factors. Defined purpose and objectives of evaluating the effectiveness of innovation activity of enterprise. Stages and scorecard comprehensive assessment of the effectiveness innovation activity of enterprise. Determined that a comprehensive analysis of innovation activity of enterprise is impossible without monitoring the implementation of innovative projects by calendar plans and costs of material-technical resources.

Keywords: innovation policy, innovation activity, comprehensive assessment, efficiency, indicators, monitoring.

Завантажити статтю (pdf)