Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Іпполітова І.Я. Методичний підхід щодо управління товарно-матеріальними цінностями на підприємстві

АНОТАЦІЯ
Досліджено теоретичні питання формування ймовірних стратегій вибору постачальників товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за допомогою теорії ігор. Пропонується для забезпечення найбільш ефективного використання коштів, які спрямовані на формування запасів товарно-матеріальних цінностей, вирішити оптимізаційну задачу.

Ключові слова: запаси, товарно-матеріальні цінності, теорія ігор, оптимізація витрат.

АННОТАЦИЯ
Исследованы теоретические вопросы формирования вероятностных стратегий выбора поставщиков товарно-материальных ценностей на предприятии с помощью теории игр. Предлагается для обеспечения наиболее эффективного использования средств, направленных на формирование запасов товарно-материальных ценностей, решить оптимизационную задачу.

Ключевые слова: вероятностные стратегии, запасы, товарно-материальные ценности, теория игр, оптимизация затрат.

ANNOTATION
As result of the research was founded that the formation probability strategies sourcing of inventory as a result of solving the problem of linear programming with the help of game theory, allows the company to receive the largest size savings, taking into account the period of their planning. It is proposed to provide the most efficient use of funds directed to the formation of reserves inventory items to solve the optimization problem.

Keywords: probability strategies, stocks, inventory values, game theory, cost optimization.

Завантажити статтю (pdf)