Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бінерт О.В. Організаційно-економічні проблеми функціонування виробників молока та молокопереробних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні проблеми функціонування молочного скотарства та молокопереробних підприємств. Досліджено динаміку поголів’я худоби за певний період та виробництво молока за категоріями господарств у Львівській області. Розглянуто показники нормативів якості та безпечності молока незбираного при його закупівлі. Зазначено, що одним із пріоритетних питань подальшого розвитку вітчизняного молочного скотарства є якість молочної сировини, адже від цього залежать ринки збуту готової продукції. На основі проведеного аналізу визначено, що основними виробниками молока на теренах Львівщини є господарства населення.

Ключові слова: молоко, ринок, молочна продукція, якість, молочна сировина, поголів’я худоби, молокопереробні підприємства, господарства населення, виробництво молока.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные проблемы функционирования молочного скотоводства и молокоперерабатывающих предприятий. Исследованы динамика поголовья скота за определенный период и производство молока по категориям хозяйств в Львовской области. Рассмотрены показатели нормативов качества и безопасности молока цельного при его закупке. Отмечено, что одним из приоритетных вопросов дальнейшего развития отечественного молочного скотоводства является качество молочного сырья, ведь от этого зависят рынки сбыта готовой продукции. На основе проведенного анализа определено, что основными производителями молока на территории Львовщины остаются хозяйства населения.

Ключевые слова: молоко, рынок, молочная продукция, качество, молочное сырье, поголовье скота, молокоперерабатывающие предприятия, хозяйства населения, производство молока.

ANNOTATION
Analyzed the main problems that exist in the dairy industry, dairy cattle and operation of dairy enterprises. Investigated dynamics of cattle livestock for a certain period and milk production by categories of farms in Lviv region. Considered standards indicators of quality and safety of milk solid in its purchase. It is noted that one of the priority issues of further development of the domestic dairy cattle breeding is the quality of raw milk, because it affects for markets production distribution. On the basis of this analysis we have identified that the main producers of milk on the territory of Lviv region are personal peasant economies.

Keywords: milk, market, dairy products, quality, raw milk, livestock, dairy enterprises, personal peasant economies, рroduction of milk.

Завантажити статтю (pdf)