Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пакуліна А.А., Пакулін С.Л., Тарасенко С.І. Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку соціального комплексу в умовах глобалізації і євроінтеграційного вектора України

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад і розробці рекомендацій щодо підвищення ефективності управління розвитком соціального комплексу України. Сформульовано та обґрунтовано теоретико-методологічні засади системного розвитку соціального комплексу держави. Запропоновано концептуальну модель регулювання розвитку соціального комплексу України, що визначає актуалізацію структуроутворювальних сервісних функцій мережі інститутів соціального комплексу на принципах поліцентризму, включеності, формування метрополітичного простору та забезпечення підвищення рівня життя.

Ключові слова: соціальний комплекс, глобалізація, управління, соціальна політика, соціальна сфера, ефективність, сталий розвиток.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обоснованию теоретико-методологических основ и разработке рекомендаций по повышению эффективности управления развитием социального комплекса Украины. Сформулированы и обоснованы теоретико-методологические основы системного развития социального комплекса страны. Предложена концептуальная модель регулирования развития социального комплекса Украины, акцентирующая структурообразующие сервисные функции сети институтов социального комплекса на принципы полицентризма, включенности, формирование метрополитического пространства и обеспечение повышения уровня жизни.

Ключевые слова: социальный комплекс, глобализация, управление, социальная политика, социальная сфера, эффективность, устойчивое развитие.

ANNOTATION
This article provides theoretical and methodological grounds and works out recommendations on management efficiency increase in developing the social complex of Ukraine. Theoretical and methodological grounds on the system development of the social complex of the country have been laid down. There has been developed a conceptual model of regulating the development of the social complex of Ukraine which highlights structure forming service pattern based on the principles of polycentrism, inclusiveness, metro political space and raising living standards.

Keywords: social complex, globalization, management, social policy, social sphere, efficiency, development.

Завантажити статтю (pdf)